Home  >  Publications  • [1] Haiping Wu, Xu GL and Yi-Ping Li. "Atp6v0d2 is an essential component of the osteoclast-specific proton pump that mediates extracellular acidification in bone resorption". J of Bone and Minerals Res.  2009-12-04;24, 871–885

  • [2] Jia-Lei Hu, Bo O Zhou, Run-Rui Zhang, Kang-Ling Zhang, Jin-Qiu Zhou and Guo-Liang Xu. "The N-terminus of histone H3 is required for de novo DNA methylation in chromatin". PNAS.  2009-12-29;106, 22187–22192

  • [3] Jin Z, Liu L, Bian W, Chen Y, Xu Guoliang, Cheng L, Jing N. "Different transcription factors regulate nestin gene expression during P19 cell neural differentiation and central nervous system development". J Biol Chem.  2009-05-20;284:8160-8173

  • [4] Jing Zhou, Ya-Rui Du, Wei-Hua Qin, Ye-Guang Hu, Yan-Nv Huang, Lan Bao, Daishu Han, Ahmed Mansouri and Xu GL. "RIM-BP3 is a manchette-associated protein essential for spermiogenesis". Development .  2009-02-01;136, 373–382

  • [5] Y-Hui Lin, Purvi M Kakadia,Ying Chen,Ya-Qiang Li, Aniruddha J Deshpande, Christian Buske, Kang-Ling Zhang, Yi Zhang, Guo-Liang Xu and Stefan K Bohlander. "Global reduction of the epigenetic H3K79 methylation and increased chromosomal instability in CALM-AF10 positive leukemias". Blood.  2009-07-16;114, 651–658

  • [6] Jing Wang, Sarah Hevi, Julia K Kurash, Hong Lei, Frédérique Gay, Jeffrey Bajko1, Hui Su, Weitao Sun, Hua Chang, Xu GL, François Gaudet1, En Li, Taiping Chen. "The lysine demethylase LSD1 is required for maintaining global DNA methylation". Nature Genetics.  2009-01-01;41, 125-129

  • [7] S Feng, L Deng, W Chen, J Shao, Xu GL and Y-P Li. "Atp6v1c1 is an essential component of the osteoclast proton pump and in F-actin ring formation in osteoclasts". Biochemical J.  2009-01-01;147, 195-203

  • [8] David Ciccone, Hui Su, Sarah Hevi, Frédérique Gay, Hong Lei, Jeffrey Bajko, Guo-Liang Xu, En Li & Taiping Chen. "AOF1/KDM1A is a histone H3 lysine 4 demethylase required for the establishment of maternal genomic imprints". Nature.  2009-09-17;461, 415-418

  • [9] Bo Liu, Yi-Hui Lin, Agus Darwanto, Xue-Hui Song, Guo-Liang Xu and Kangling Zhang. "Identification and characterization of propionylation on histone H3 lysine 23 in mammalian cells". J Biol Chem.  2009-11-20;284, 32288-32295

  • [10] Y-G Hu, R Hirasawa, J-L Hu, K Hata, C-L Li, Ying Jin, T Chen, E Li, M Rigolet, E Viegas-Péquignot, H Sasaki and Xu GL. "Regulation of DNA methylation activity through Dnmt3L promoter methylation by Dnmt3 enzymes in embryonic development". Human Molecular Genetics.  2008-09-01;17, 2654-2664

        Page:1/4  Page